Blåvandshuk Skole og Janderup Skole lyser op

Tilsammen vil vi være FYRTÅRNET i den vestlige del af Varde Kommune. Vi stræber efter at have det bedste tilbud til alle egnens børn.

Blåvandshuk_Skole_015

Skolelederen har ordet

Skolen er et fyrtårn i børnenes liv og i lokalsamfundet. Vi kaster lys på hvert enkelt barns muligheder og på de små og store fællesskaber. Vi er tæt på naturen, som er vores vigtigste og sjoveste læringsunivers. Vi ser hinanden, lytter til hinanden og taler til hinanden. Vi rækker ud efter hjælp og glæder os over at kunne hjælpe andre. Faste rammer og gensidig tillid giver tryghed og ro for børn, forældre og ansatte.

Vi har en faglig stolthed og kan se os selv i spejlet, når dagen er forbi. Vores skole, fritidsordning og alle andre aktiviteter bygger på samme principper, og er et fast holdepunkt for børn, forældre og resten af lokalsamfundet. Vi puffer blidt til hinanden og tør stå ved vores værdier. Sammenhold og handlekraft vores særkende og styrke.

Mobning hører ikke hjemme her

Trivsel og læring er hinandens forudsætninger

Et barn har ikke det voksne menneskes erfaring som ballast i sine handlinger. Derfor skal vi voksne være i en nær og tillidsfuld kontakt med børnene. Vi skal lære dem gode værdier og vi skal guide dem til at handle på en måde, hvor de udviser respekt og omsorg for hinanden.

Blåvandshuk_Skole_042

Vores værdigrundlag

Vi lyser op i børnenes liv

Vi vil være et fyrtårn i børnenes liv og i lokalsamfundet. Vi kaster lys på hvert enkelt barns muligheder.

Vi er ordentlige,

Når vi ser hinanden, lytter til hinanden og taler til hinanden. Vi rækker  ud efter hjælp og gælder os til at kunne hjælpe andre. Faste rammer og gensidig tillid giver tryghed og ro for børn, forældre og ansatte. Vi har en faglig stolthed og kan se os selv i spejlet, når dagen er forbi.

Vi er stærke sammen

Vores skoler og fritidsordninger bygger på de samme principper og faste holdepunkter for børnene.

Plads til alle

Ordblindestrategi

På vores skole har vi stor fokus og opmærksomhed på de ordblinde elever.

Klik på linket nedenfor - her kan du læse om, hvordan vi arbejder med vores ordblindestrategi.

 

Blåvandshuk_Skole_047

Vil du høre mere?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

 

Blåvandshuk_Skole_004