Vi lyser op!

Vi kaster lys på det enkelte barns muligheder. Faste rammer og gensidig tillid giver tryghed. Sammenhold og handlekraft er vores særkende.

Vi lyser op

Tæt og forpligtende samarbejde mellem to skoler

Blåvandshuk Skole har med sine 535 elever en god størrelse i forhold til at skabe dynamiske læringsmiljøer for alle elever. Skolen er opdelt i tre afdelinger. Dermed oplever eleverne en høj grad af nærhed og tryghed. Janderup Skole er en landsbyskole, hvor man kan gå til afslutningen af 6. klasse. Med 120 elever så kender alle hinanden, og tryghed er dermed vores særkende.

Blåvandshuk_Skole_001

Relationer, relationer, relationer

Det er hele tiden vores opgave at arbejde med relationer

Vores udgangspunkt er den positive lærer-elev-relation. Hermed er fundamentet for tillid og respekt skabt, og barnet er mere modtagelig for lærerens faglige dagsorden.  Vi skal bestræbe os på at lette det i livet, der er udfordrende for det enkelte barn.

Blåvandshuk_Skole_010

Sammenhold og Handlekraft

En samlet bestyrelse for vore to skoler

Skolebestyrelsens vigtigste opgave er at fastlægge principper for, hvordan skolerne skal drives. Hermed har forældre stor indflydelse på, hvordan hverdagen og undervisningen tilrettelægges og udspiller sig. Skolebestyrelsen har møde 10 gange om året, og deltager altid i ansættelsen af pædagogisk personale.

Blåvandshuk_Skole_003